یه سری اعداد و ارقام

146 تا فیلم سینمایی از سال های ماقبل تاریخ تتا 2016 به طور میانگین 2 ساعت و 30 دقیقه زمان هر فیلم

15 تا سریال 378 قسمت روی هم به طور میانگین 1ساعت  زمان هر قسمت

23 تا کارتون به طور میانگین هر کدوم 1:30

در مجموع 547 تا میشه :)777:30 دیدنشون طول میکشه،تقریبا از سریالا نصف بیشترشو دیدم ،کارتونا دو سه تاشو ندیدمو از فیلما 42 تاشو دیدم یعنی 438 ساعت دیگه حدودا مونده:)

۳ نظر

عطش مبارزه

جنگ پایان یافته است

ما در ان برهه ی شیرین هستیم 

که همه موافقند اتفاقات هولناک اخیر را تکرار نکنیم

البته ما موجودات بی ثبات احمق هستیم

که حافظه ای ضعیف و استعدادی عالی برای نابودی خود داریم

البته خدارا چه دیدی؟

شاید این بار درس عبرت گرفتیم

پی نوشت:بگذریم از سه قسمت اول و تحلیلای فوق العاده ای که توی جمله جملش هست،تمام اون سه قسمت در برابر این قسمت چهارم هیچه.این قسمت چهارم ضربه ی اخره.

پی نوشت:به شدت توصیه میکنم فیلمو ببینید

۱ نظر
This is my word
this is my way
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان